Visi, Misi & Objektif

Kadar pengguna: 5 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktif
 

Visi


Peneraju kecemerlangan pentadbiran dan pengurusan yang bercirikan keusahawanan selaras dengan aspirasi Universiti                                                                                                   

 

Misi


Untuk menjadi sebuah pusat yang cekap dalam Pentadbiran, Sumber Manusia dan Pengurusan Maklumat untuk memenuhi keperluan pelanggan

     

Objektif


Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Pengurusan Sumber Manusia bagi melahirkan kakitangan ang berkualiti.

Bertindak sebagai pusat pengurusan maklumat bagi mengumpul dan menganalisa semua maklumat berkaitan dengan kakitangan dalam membantu Universiti membuat keputusan terhadap sesuatu dasar.

Menjadi nadi kepada pentadbiran Universiti yang mana segala aktiviti pengurusan dan pentadbiran Universiti dirancang dan digerakan melalui pejabat ini.

Mengurus dan memastikan segala aspek kebajikan staf dititikberatkan.   

     

Moto


 

"Keusahawanan Teras Kami"

 

 TRANSFORMATIVE*ENTREPRENEURAL*EXCELLENT