Pengenalan

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Pejabat Pendaftar merupakan tunjang utama kepada pentadbiran Universiti Malaysia Kelantan. Selain menjadi pusat pengurusan sumber manusia, Pejabat Pendaftar juga merupakan pusat pengurusan sumber maklumat dan pusat pengurusan pentadbiran.

Pejabat Pendaftar juga memainkan peranan penting dalam menggerakkan segala aktiviti pengurusan dan pentadbiran universiti. Adalah menjadi hasrat pejabat ini, untuk sentiasa memberi khidmat yang terbaik kepada pelanggannya bagi menyokong visi, misi dan objektif Universiti.

Selain itu, Pejabat Pendaftar juga bertanggungjawab dalam urusan berkaitan pengurusan sumber manusia dan kebajikan kakitangan universiti.