GOVERNAN

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO) menguruskan;

   a)   Kod PTj/Fakulti

   b)   Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti

   c)   Permohonan Ke Luar Negara