Permohonan Menghadiri Kursus Luaran

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Latihan anjuran luar dibenarkan kepada semua staf Universiti kecuali:

 

     -  Staf yang dilantik secara sementara, kontrak dan sambilan melainkan mendapat sokongan Ketua Jabatan dan kursus yang berkaitan dengan keperluan tugas semasa;

 

     -  Staf yang sedang cuti belajar melainkan mendapat kebenaran Universiti;

 

     -  Kursus yang pernah dihadiri dalam kateori kompetensi yang sama dalam tempoh 3 tahun.

 

Had peruntukan RM3,000.00 (yuran penyertaan sahaja) setahun bagi tujuan latihan peningkatan kompetensi dan pembangunan diri.

 

Permohonan bagi kursus dalam negara perlu dikemukakan kepada pihak HRD 

 

     -  3 bulan bagi seminar/ persidangan yang bertaraf high impact dan 1 bulan bagi lain-lain seminar

 

     -  1 bulan bagi permohonan dalam negeri.