Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

SKT adalah elemen penting dalam sistem penilaian prestasi yang merangkumi beberapa aktiviti penting proses penyediaan SKT yang perlu dilaksanakan dengan teliti dan teratur. Ini membolehkan penilaian prestasi pegawai dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus.

 

Antara aktiviti penyediaan SKT :

 

     a) Perancangan Tahunan Jabatan

 

     b) Penetapan Rancangan Kerja Bahagian/Seksyen/Unit

 

     c) Penetapan Sasaran Kerja Tahunan dan Petunjuk Prestasi bagi setiap Pegawai

 

     d) Pelaksanaan Kerja dan Pengesanan

 

     e) Kajian Semula Pertengahan Tahun