Pergerakan Gaji Tahunan (PGT)

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Pergerakan Gaji Tahunan ialah pergerakan gaji daripada matagaji ke matagaji berikutnya di Peringkat yang sama tertakluk kepada syarat mencapai prestasi yang memuaskan dan diperakukan oleh Ketua Jabatan

 

Tarikh Pelantikan

Tarikh Pergerakan Gaji (tahun berikutnya)

1 Januari – 31 Mac

1 Januari

1 April – 30 Jun

1 April

1 Julai – 30 September

1 Julai

1 Oktober – 31 Disember

1 Oktober