Rekod Perkhidmatan

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Pengemaskinian Rekod Perkhidmatan adalah berpandukan kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2008 (Panduan Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan)

Rekod perkhidmatan yang perlu dikemaskini :

 

     1)  Maklumat peribadi

     2)  Kenyataan Perkhidmatan

     3)  Kenyataan Cuti

     4)  Lembaran Kelakuan