Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Menguruskan pengesahan dalam perkhidmatan bagi staf berstatus tetap dengan merujuk kepada Garis Panduan Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan:

     1.  Tempoh percubaan 1-3 tahun

     2.  Hadir Kursus Keusahawanan

     3.  Hadir MyUMK

     4.  Hadir Kursus Induksi/PTM

     5.  KelulusanPengisytiharan Harta

     6.  Bebas tindakan tatatertib

     7.  Lulus kursus asas Pengajaran dan Pembelajaran (modul Asas)-Staf akademik

     8.  Lulus Peperiksaan Perkhidmatan-staf pentadbiran

     9.  Markah purata LNPT 80% dan ke atas

     10. Diperakui Ketua Jabatan