HRMIS

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (Human Resource Management Information System - HRMIS) di semua agensi sektor awam adalah berpandukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2005 (Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia)

Maklumat utama yang perlu dikemaskini di dalam sistem HRMIS:

 

1) Maklumat Pasangan

 

     -  Pekerjaan

 

     -  Alamat

 

     -  No.Telefon

 

     -  Salinan Sijil Nikah

 

 

2) Maklumat tanggungan/ibu/bapa

 

     -  Salinan Surat Beranak/ Mykid

 

     -  Salinan Kad Pengenalan Ibu/ Bapa