Pekeliling Pentadbiran 2020

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 1/2020 - Menerima Pakai Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2019 Arahan Pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-peraturan Di Bawahnya

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 2/2020 - Kehadiran Staf ke Majlis Pelancaran Program Barang Asas 100 Peringkat IPT Malaysia

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3/2020 - Penglibatan Staf ke Karnival Penyelidikan dan Inovasi UMK 2019-CRI 2019

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 4/2020 - Majlis Amanat Naib Canselor UMK Tahun 2020

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 5/2020 - Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi WBF Di UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 6/2020 - Kehadiran Staf UMK Bachok dan Kampus Kota ke Program Ministerial Talk Series Bersama YB Timb Menteri Kewangan

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 7/2020 - Pindaan Nama Pusat Antarabangsa UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 8/2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan di UMK

   - Lampiran A - Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2019

   - Lampiran B - Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2019

   - Lampiran C - Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2019

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 9/2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan di UMK

   - Lampiran A - Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2019

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 10/2020 - Penetapan Jenis dan Kuantiti Hidangan Semasa Mesyuarat Rasmi Jabatan

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 11/2020 - Langkah Pencegahan Kawalan Dalaman bagi Pencegahan Penularan COVID 19

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 12/2020 - Langkah Kawalan Dalaman bagi Pencegahan Penularan COVID 19 Berhubung Penganjuran/ Penglibatan Program atau Aktiviti Bukan Akademik Pelajar

   - Lampiran A

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 13/2020 - Rekod Kehadiran Staf Bagi Pencegahan Penularan COVID 19

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 14/2020 - Langkah-Langkah Pencegahan Penularan COVID 19 Selepas Pengumuman Khas YAB Perdana Menteri

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 15/2020 - Perintah Kawalan Pergerakan Pelajar UMK Sebagai Langkah Pencegahan Penularan COVID-19

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 16/2020 - Pelanjutan Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Hingga 14 April 2020

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 17/2020 - Pelanjutan Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Hingga 28 April 2020

   - Garis Panduan

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 18/2020 - Pelanjutan Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Hingga 12 Mei 2020

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 19/2020 - Pelanjutan Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Hingga 9 Jun 2020

   - Garis Panduan

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 20/2020 - Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) Bermula 10 Jun 2020 Hingga 31 Ogos 2020

   - Garis Panduan

   - Borang Permohonan Bekerja Dari Rumah

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 21/2020 - Panduan Pengurusan Mesyuarat Universiti Malaysia Kelantan

   - Lampiran

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 22/2020 - Pemansuhan Arahan Bekerja Dari Rumah Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)

   - Garis Panduan

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 23/2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perkhdimatan Bil.11 Tahun 2019 di UMK

   - Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2019

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 24/2020 - Penggunaan Aplikasi Mysejahtera di UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 25/2020 - Penjenamaan Nama Kursus Kenali UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 26/2020 - Pelanjutan Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) Sehingga 31 Disember 2020

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 27/2020 - Arahan Penggunaan UMK V-Integrated Screening System (UMK-VISS) Dalam Kampus UMK

   - Lampiran - Penempatan UMK-VISS

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 28/2020 - Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan di Universiti Malaysia Kelantan

   - Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2020

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 29/2020 - Langkah Kawalan Bagi Pencegahan Penularan Wabak Covid 19 di Semua Kampus UMK

   - Surat Edaran Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia 25 September 2020

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 30/2020 - Polisi Harta Intelek dan Pengkomersialan UMK

   - Lampiran A - Intellectual Property and Commercialisation Policy

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 31/2020 - Pindaan Syarat-Syarat dan Tatacara Kenaikan Pangkat Staf (STEPS) UMK

   - Lampiran A

   - Lampiran B

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 32/2020 - Polisi dan Prosedur Perundingan UMK

   - Lampiran A

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 33/2020 - Polisi Syarikat Hiliran (Spin-Off) dan Syarikat Terbitan (Start-Up) UMK

   - Lampiran 1

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 34/2020 - Penjenamaan Semula Pusat Strategik Universiti (PSU) UMK

Pekeliling Pentadbiran 35/2020 - Panduan Pergerakan Staf Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)

   - Lampiran - Panduan Pergerakan Staf Dalam Tempoh PKPP

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 36/2020 - Pelaksanaan Penggiliran Kerja dan Waktu Anjal Bermula 10 Hingga 21 November 2020 Susulan Penutupan Semua Sekolah di Malaysia

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 37/2020 - Pelaksanaan Penggiliran Kerja dan Bekerja Dari Rumah

   - Garis Panduan Bekerja Dari Rumah

   - Borang Permohonan Bekerja Dari Rumah

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 38/2020 - Penamatan Perintah Kawalan Pergerakan di Seluruh Negeri Kelantan Bermula 7 Dis Kecuali Bagi Daerah Kota Bharu Pasir Mas Tanah Merah dan Machang