Kemudahan Perubatan Staf

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Universiti Malaysia Kelantan telah menyediakan Skim Perkhidmatan Perubatan Staf yang bertujuan menetapkan dan menerangkan segala peraturan dan peruntukan faedah serta pentadbirannya bagi staf Universiti. Ia berkuatkuasa kepada semua staf yang layak menerima skim ini mengikut syarat-syarat pelantikan dan tanggungan mereka.

Skim Perkhidmatan Perubatan Staf tersebut merangkumi:

  a)   Klinik Panel

  b)   Klinik Bukan Panel

  c)   Rawatan Pergigian

  d)   Institut Jantung Negara (IJN)

  e)   Hemodialisis

  f)   Sara Alat / Sara Ubat

  g)   Tuntutan Hospital Kerajaan