Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kaedah Kawalan

 • Kawalan Statik (Pos Kawalan Keselamatan)

 • Kawalan Trafik

 • Tugas Buka Tutup Bilik Kuliah, Pejabat Pengurusan Tertinggi UMK dan Dewan

 • Rondaan/ Rondaan - Bit

 • Pemantauan Keselamatan Melalui CCTV

*Kawalan Operasi 24 jam meliputi

A - 0700 - 1500 hrs;

E - 1500 - 2300 hrs;

M - 2300 - 0700 hrs

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Lain-lain Peraturan dan Kawalan

 • Perintah Tetap Bahagian Keselamatan

 • Standard Operating Procedure (SOP) Bahagian Keselamatan

 • Arahan Pentadbiran Bahagian Keselamatan

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bidang Kuasa

 • Akta Univeristi dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 [Akta 30]

 • Perlembangaan Universiti Malaysia Kelantan (P.U. (A)462/2010)

 • Kaedah-kaedah Univeristi Malaysia Kelantan (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2009 (selepas ini dikenali sebagai Kaedah Tatatertib)

 • Peraturan Universiti Malaysia Kelantan (Lalulintas) 2013

 • Arahan Keselamatan Kerajaan

 • Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Carta Fungsi

 1. Memberikan perkhidmatan kawalan keselamatan terhadap nyawa dan harta benda universiti

 2. Memelihara kententeraman dan keamanan kampus.

 3. Mencegah dan menyiasat kejadian-kejadian jenayah

 4. Mengawasi dan menguatkuasakan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Berkuasa Universiti

 5. Mencegah dan bantu mula memadam kebakaran

 6. Memberikan perkhidmatan keselamatan yang cekap dan berkesan

 7. Bertanggungjawab memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan serta langkah-langkah keselamatan yang berkuatkuasa dipatuhi

 8. Menyediakan perkhidmatan bantuan yang diperlukan oleh pelawat dan pelanggan Universiti

 9. Bekerjasama dengan keselamatan relevan seperti RELA, APM, JPBM, PDRM dan majlis tempatan dalam hal berkaitan keselamatan

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Objektif

 • Menjaga dan mengawal keselamatan bangunan/ harta benda  Universiti dan pintu keluar / masuk kampus

 • Mengawal ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Kampus

 • Menguatkuasakan peraturan-peraturan Universiti

 • Memberi khidmat dan bantuan kepada warga Kampus

 • Memberi sumbangan dan sokongan kepada pihak universiti untuk   mencapai matlamat dan misi