Bidang Kuasa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Bidang Kuasa

  • Akta Univeristi dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 [Akta 30]

  • Perlembangaan Universiti Malaysia Kelantan (P.U. (A)462/2010)

  • Kaedah-kaedah Univeristi Malaysia Kelantan (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2009 (selepas ini dikenali sebagai Kaedah Tatatertib)

  • Peraturan Universiti Malaysia Kelantan (Lalulintas) 2013

  • Arahan Keselamatan Kerajaan

  • Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)