Pekeliling Pentadbiran 2021

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 1/2021 - Pelanjutan Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) Sehingga 31 Mac 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 2/2021 - Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKP-B) di Negeri Kelantan Bermula 13 Januari Hingga 26 Januari 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3/2021 - Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Di Negeri Kelantan Bermula 16 Januari Hingga 26 Januari 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 4/2021 - Pengoperasian Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 5/2021 - Pelanjutan Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Di Negeri Kelantan Bermula 27 Januari 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 6/2021 - Pelantikan Klinik Panel Baharu UMK

   - Lampiran A - Senarai Kilnik Panel UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 7/2021 - Penguatkuasaan Penggunaan myPortfolio di UMK

   - Panduan Penyediaan myPortfolio

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 8/2021 - Penguatkuasaan Garis Panduan Pelaksanaan Aktitiviti Penyelidikan Sepanjang Tempoh PKP Bermula 13 Januari 2021

   - Lampiran A - Garis Panduan Pelaksanaan Aktiviti Penyelidikan - PKP 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 9/2021 - Pengoperasian Jabatan Persediaan Sains UMK (JPSU)

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 10/2021 - Menerima Pakai Pekeliling Majikan Bilangan 3 Tahun 2018 - Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 11/2021 - Penggunaan Frasa Prihatin Rakyat-Darurat Memerangi Covid-19 Dalam Urusan Penyediaan Surat Rasmi Universiti Malaysia Kelantan

   - Frasa Surat Rasmi

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 12/2021 - Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Negeri Kelantan Bermula 19 Februari 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 13/2021 - Pemakluman Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 14/2021 - Pemakluman Penetapan Baharu Kriteria dan Wajaran LNPT Staf akademik di UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 15/2021 - Waktu Bekerja Fleksi (WBF) Bulan Ramadhan Tahun 2021-1442 Hijrah

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 16/2021 - Pembatalan Majlis-Majlis Rasmi Universiti Yang Melibatkan Aktiviti Berkumpul dan Berhimpun

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 17/2021 - Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Negeri Kelantan Bermula 16 April 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 18/2021 - Pengisytiharan Cuti Rehat Wajib Sempena Aidilfitri 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 19/2021 - Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 3.0 Bermula 12 Mei Sehingga 7 Jun 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 20/2021 - Pelaksanaan Bekerja Dari Rumah (WFH) sepenuhnya bagi staf yang tinggal di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD)

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 21/2021 - Pengoperasian Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 3.0 Diperketatkan Bermula 25 Mei 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 22/2021 - Pengoperasian Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Bermula 1 Jun 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 23/2021 - Pengecualian Syarat Penyeliaan Pelajar Pascasiswazah Bagi Kenaikan Pangkat Staf Akademik ke Jawatan Profesor Madya Gred DS54 Dalam Syarat-syarat dan Tatacara Kenaikan Pangkat Staf (STEPS) Akademik

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 24/2021 - Pemakluman Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Malaysia Kelantan

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 25/2021 - Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Kompaun Bagi Amalan ‘Reverse Parking’ di Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 26/2021 - Pengoperasian Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN) Fasa Dua bermula 5 Julai 2021

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 27/2021 - Menerima Pakai Surat Edaran Ketua Setiausaha Negara - Setiausaha Negara - Sumbangan Melalui Pengurangan Elaun Dalam Mendepani Pandemik Covid-19 Staf UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 28/2021 - Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Dan Surat Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Di Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

   - Lampiran A

   - Lampiran B

   - Lampiran C

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 29/2021 - Penggunaan Frasa Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 Dalam Urusan Penyediaan Surat Rasmi UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 30/2021 - Pengoperasian Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Dalam Tempoh Fasa Pelan Pemulihan Negara (PPN)

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 31/2021 - Garis Panduan Keahlian Badan-Badan Profesional UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 32/2021 - Garis Panduan Bekerja Dari Rumah (BDR)

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 33/2021 - Pengoperasian Universiti Malaysia Kelantan Dalam Fasa Pelan Pemulihan Negara PPN

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 34/2021 - Dasar Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 Bagi Staf UMK

Pekeliling Pentadbiran Bilangan 35/2021 - Pemakaian Garis Panduan Pengurusan Premis Kerajaan Bagi Mengawal Penularan Covid-19 oleh JPA