Visi dan Misi Bahagian Pembangunan Modal Insan

Visi

Menerajui pengurusan dan pembangunan modal insan bercirikan keusahawanan secara elektronik

Misi

BPMI menyediakan pengurusan dan perkhidmatan secara elektronik dalam latihan serta pembelajaran sepanjang hayat ke arah melahirkan ′k-worker′

 

Sunday the 23rd - . Powered by 888 poker bonus code